Ingyenes e-könyvtár

Hiány és létteljesség - Fejezetek a magyar filozófia történetéből - Veres Ildikó

Élvezd Hiány és létteljesség - Fejezetek a magyar filozófia történetéből Veres Ildikó epub könyvek ingyenes olvasás

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI DOC
DÁTUM: 2017
MÉRET: 3,95
ISBN: 9789634142300
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Veres Ildikó

Leírás:

Hiány és létteljesség - Fejezetek a magyar filozófia történetéből leírása A magyar filozófiatörténet tematikus vonulatában az emberi lét teljességére és az ezzel koherensen összefüggő hiány kérdésköreire vonatkozó kérdésfeltevéseket és a lehetséges válaszokat értelmezi a szerző különböző szövegek hermeneutikai elemzésével és összehasonlító analízisével. Az európai filozófiai tradícióban e problémakörök az egyes domináns filozófiákban tematizálódtak Arisztotelésztől Sartre-ig. A filozófiai diskurzusok univerzalitás-igényében jelenlévő két kulcsfogalom mintegy vezérfonalként vezetett egyrészt a filozófiai rendszerek konstruálásához, másrészt a nem rendszerben gondolkodó bölcselőknél, például az egzisztencia-filozófiákban is, jelentős pozíciót foglalt és foglal el ma is a magyar bölcselet jeles alakjainak koncepciójában. A két részből álló könyvben a szerző az Abszolútum-központú koncepciókban (Böhm Károly, Varga Béla, Makkai Sándor, Brandenstein Béla), és a nem rendszerben gondolkodók elgondolásaiban (Révay József, Hamvas Béla, Király V. István) értelmezi a hiány és a létteljesség kapcsolódásait. A tematikus megközelítés újszerűsége mellett a szerző a hagyományos filozófiatörténet-írás metodikáját ötvözi a hermeneutikai-komparatív módszerrel.

...ndította el megújított, külsejében is vonzóbb sorozatát ... A magyar irodalom története / Világirodalom, filozófia ... ... . Alaposan, minden részletre kiterjedő figyelemmel tervezte meg az összeállítást, hiszen a világirodalom és a magyar irodalom remekműveinek kiadásával egysze Fejezetek a tudomány és a technika történetéből ... Szintetikus kultúra , mindent felszív. Újító kultúra is, főleg a politikai demokrácia, az irodalom, a filozófia és a tudomány terén. ... itt aztán tömegesen terjedt el, mivel a pergamen rossz ... Hiány és létteljesség - Fejezetek a magyar filozófia ... ... . ... itt aztán tömegesen terjedt el, mivel a pergamen rosszabb és drágább volt. Olyan sokat termeltek belőle, hogy hiány mutatkozott ... 1. Az ókori filozófia történetének összefoglalása. Arisztotelész filozófiai rendszere. 2. Hellenisztikus filozófiai iskolák. Epikureizmus, szkepticizmus, sztoicizmus. 3. Neoplatonizmus és kereszténység. Ágoston és a középkori filozófia néhány problémája. 4. Arab filozófusok és a skolasztika képviselői. Középkori filozófia. A keresztény teológia és az antik filozófia, a kereszténység világ- és istenfelfogása (patrisztika), hit és tudás, test és lélek dualizmusa. A boldogság mibenlétének keresése, Isten felé irányuló szeretet, az igazságot kereső ember, a rossz mint léthiány, a szabad akarat (Szent Ágoston). AZ ANTIK FILOZÓFIA, Második, javított és bővített kiadás Szerző: Halasy-Nagy József Quintus Kiadó, 2011...